Kependudukan Tirtomulyo Tirtomulyo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 89
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 94
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 187
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 98
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 172
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 150
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 145
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 155
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 130
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 125
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 132
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 121
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 116
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 101
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 56

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 78
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 159
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 86
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 74
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 198
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 160
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 133
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 168
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 122
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 127
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 123
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 112
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 118
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 108
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 70